มหัศจรรย์TAIPEI ALISAN 5วัน (CI)

(TPE01 CI)

มหัศจรรย์TAIPEI ALISAN 5วัน (CI)


สายการบิน : China Airlines (CI)
ราคาเริ่มต้น : 18,900.-
ระยะเวลา : 5วัน 4คืน
กำหนดการ :
12-16 ธ.ค. 62
9-13 ม.ค. 63

ไฮไลท์ประจำโปรแกรม

ทัวร์ไต้หวัน TAIPEI ALISAN

5วัน 4คืน สายการบิน CHINA AIRLINES

เมืองโบราณลู่กัง อุทยานอาลีซาน วัดหลงซาน ลู่กัง

นั่งสามล้อชมเมืองลู่กัง 

วัดหลงซาน วัดที่เก่าแก่ที่สุดในไต้หวัน

ถนนโบราณลู่กัง เมืองที่เก่าแก่ที่สุดของไต้หวัน

ศาลเจ้ากระจก ศาลเจ้าแห่งแรกของโลกที่สร้างจากกระจกทั้งหมด 

นั่งกระเช้าชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา

ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา

สักการะอัฐิของพระถังซำจั๋ง ณ วัดพระถังซำจั๋งหรือ วัดเสวียนกวง

ชอปปิ้ง ฟ่งเจี๋ยไนท์มาเก็ต , เหวินฮวา ไนท์มาร์เก็ต 

นั่งรถไฟโบราณ ชมอุทยานอาลีซาน

ถ่ายรูปกับ ตึกไทเป 101

อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค

พิเศษ! ขึ้นลิฟท์ความเร็วสูงชมวิวจากชั้น86 ทานอาหาร DING XIAN 101

เมนูพิเศษ! เมนูปลาประธานาธิบดี , สเต๊กจานร้อน และ สลัดบาร์บุปเฟ่ต์

พัก4ดาว ได้แช่น้ำแร่ส่วนตัวในห้องพัก


© 2014