มหัศจรรย์Taipei 5วัน (SL)

(BT-TPE02_SL_OCT-FEB20)

มหัศจรรย์Taipei 5วัน (SL)


สายการบิน : Thai Lion Air (SL)
ราคาเริ่มต้น : 13,900.-
ระยะเวลา : 5วัน 3คืน
กำหนดการ :
8-12 / 9-13 / 10-14 / 15-19 / 16-20 / 17-21 / 22-26 / 23-27 / 24-28 พ.ย. 62
30 พ.ย.-4 ธ.ค. 62
6-10 / 7-11 / 8-12 / 13-17 / 15-19 / 20-24 / 21-25 / 27-31 ธ.ค. 62
10-14 / 24-28 ม.ค. 63
31 ม.ค. - 4 ก.พ. 63
7-11 / 14-18 / 21-25 / 28 ก.พ. - 3 มี.ค. 63

ไฮไลท์ประจำโปรแกรม

ทัวร์ไต้หวัน

5วัน 3คืน โดย THAI LION AIR (SL)

หมู่บ้านสายรุ้ง

ชมหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น

อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว YEHLIU GEO PARK 

ล่องเรือทะเลสาบสุรินยันจันทรา(SUN MOON LAKE ) แหล่งน้ำจืดใหญ่ที่สุดบนเกาะไต้หวัน 

สักการะอัฐิของพระถังซำจั๋ง ณ วัดพระถังซำจั๋ง หรือ วัดเสวียนกวง

สักการะเทพเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่หรือ วัดกวนอู

อนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค (Chiang Kai Shek Memorial Hall)

ถ่ายรูปตึกไทเป 101

เส้นทางรถไฟสายเก่าสายผิงซี

ตลาดปลาไทเป (Taipei Fish Market) แหล่งรวมอาหารทะเลสดๆ ที่ใหญ่ที่สุดของไต้หวัน

ชอปปิ้งไถจงไนท์มาเก็ต + ซีเหมินติง

พิเศษ!! บุฟเฟต์ชาบู + เสี่ยวหลงเปา + ซีฟู๊ดสไตล์จีน

 

 


© 2014