มหัศจรรย์Myanmar 2วัน (SL)

(MMR014 SL)

มหัศจรรย์Myanmar 2วัน (SL)


สายการบิน : Thai Lion Air (SL)
ราคาเริ่มต้น : 7,900 .-
ระยะเวลา : 2วัน 1คืน
กำหนดการ :
1-2 / 8-9 / 15-16 / 22-23 / 29-30 ก.ย. 2562
6-7 / 13-14 / 20-21 / 27-28 ต.ค. 2562
3-4 / 10-11 / 17-18 / 24-25 พ.ย. 2562

ไฮไลท์ประจำโปรแกรม

ทัวร์พม่า 

มหัศจรรย์ Myanmar สักการะ 9 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ !

โดยสายการบิน Thai Lion Air (SL)

สักการะ เจดีย์ไจ๊เข้า หัวหน้าของเทพทันใจ ขอพรเรื่องงาน เงินและความสำเร็จ

ชมพระเจดีย์เยเลพญา

ชมเจดีย์โบตาทาวน์ สักการะนัตโบโบยี หรือ พระเทพทันใจ สักการะ เทพกระซิบ

ชมเจดีย์สุเล มีเส้นพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า และเทพทันใจองค์ที่โตที่สุด ขออะไรจากท่าน ท่านจะประทานให้อย่างรวดเร็ว

นมัสการ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง

ชมเจดีย์กาบาเอ ทำพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ครอบเศียร ครอบเกล้า เพื่อความเป็นสิริมงคล

ชมเจดีย์ไจ๊กะส่าน สักการะขอพรในเรื่องคดีความต่างๆ

เจดีย์เอ่งต่อหย่า(Eain taw Yar pagoda) ขอในเรื่องที่อยู่ ที่ดิน อสังหาริมทรัพย์

เจดีย์เมียตซอนินเนือง ขอพรในเรื่องชนะในเรื่องภยันตรายต่างๆ

ชอปปิ้งตลาดสก๊อต

อิ่มอร่อยเมนู ชาบูชิบุฟเฟ่ต์

แถมฟรี!! ชุดเสริมบารมี (ถุงผ้า+พัด+ร่ม+สมุดสวดมนต์+คู่มือพม่า)


© 2014