มหัศจรรย์ Inle 1ปีมีครั้งเดียว

(MMR061 FD)

มหัศจรรย์ Inle 1ปีมีครั้งเดียว


สายการบิน : Air Asia (FD)
ราคาเริ่มต้น : 17,900.-
ระยะเวลา : 3วัน
กำหนดการ :
4-6 ต.ค. 2562

ไฮไลท์ประจำโปรแกรม

ทัวร์พม่า มหัศจรรย์อินเล 

ชมประเพณีแห่พระบัวเข็ม 1ปีมีครั้งเดียว !

เที่ยว2คืน บินภายในไป-กลับ อินเล-มัณฑะเลย์

ร่วมชมพิธีแห่พระบัวเข็ม ประเพณีอันศักดิ์สิทธิ์ 1ปี มีครั้งเดียว

ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุณี สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน

ชม พระราชวังไม้สักชเวนานจอง  วัดกุโสดอ และ วัดกุสินารม

ชมความงดงาม พระราชวังมัณฑะเลย์

ชมวิวที่เขา มัณฑะเลย์ฮิลล์

ล่องทะเลสาบอินเล สัมผัสวิถีชีวิตของชาวอินตา

สักการะพระบัวเข็ม

ชมแปลงเกษตรสวนผักลอยน้ำ และ หมู่บ้านทอผ้าใยบัว

เมนูพิเศษ! กุ้งแม่น้ำเผา

พักในทะเลสาบอินเล 1 คืน และ พักมัณฑะเลย์ 1 คืน 


© 2014