มหัศจรรย์ Fansipan 4วัน (FD)

(vn061)

มหัศจรรย์ Fansipan 4วัน (FD)


สายการบิน : Air Asia (FD)
ราคาเริ่มต้น : 12,900.-
ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน
กำหนดการ :
16-19 / 23-26 / 26-29 / 30 ต.ค. - 2 พ.ย.62
06-09 / 9-12/ 10-13/ 13-16 / 16-19 / 17-20 / 20-23 / 23-26 / 24-27 / 27-30 พ.ย.62
30 พ.ย. - 3 ธ.ค. 62
1-4 / 2-5 / 4-7 / 5-8 / 7-10 / 9-12 / 10-13 / 14-17 / 15-18 / 21-24 / 22-25 ธ.ค. 62
29 ธ.ค.62 - 1 ม.ค. 63
30 ธ.ค.62 -2 ม.ค. 63

ไฮไลท์ประจำโปรแกรม

ทัวร์เวียดนาม

ฮานอย ฮาลอง ซาปา นิงห์บิงห์ ขึ้นกระเช้าฟานซีปัน 

4วัน 3คืน โดย Air Asia

หมู่บ้านชาวเขา Cat Cat Village ชมแปลงนาข้าวแบบขั้นบันได

ชมน้ำตก Silver Water Fall น้ำตกสีเงิน

ชมถ้ำนางฟ้าและแพชาวประมง

นั่งรถรางจากสถานีซาปา สู่สถานีกระเช้า ขึ้นยอดเขาฟานซีปัน

ชมทะเลสาบคืนดาบ ข้ามสะพานแสงอาทิตย์ และชมวัดหง๊อกเซิน

ล่องเรือชมถ้ำตามก๊กเปรียบเหมือน “กุ้ยหลินของจีน”

อิสระชอปปิ้งถนน 36 สาย และตลาด Night Market เมืองฮาลอง

พิเศษ !!! บุฟเฟ่ต์นานาชาติ เฝอเวียดนาม และชาบูหม้อไฟปลาแซลมอล+ไวน์แดงดาลัด

 


© 2014