พม่า5มหาสถานบูชา (PG)

(MMR08)

พม่า5มหาสถานบูชา (PG)


สายการบิน : Bangkok Airways (PG)
ราคาเริ่มต้น : 21,900.-
ระยะเวลา : 5 วัน 4 คืน
กำหนดการ :
21-25 พ.ย. 62
06-10 ธ.ค. 62
28-01 ม.ค. 63
09-13 ม.ค. 63
13-17 ก.พ. 63
26-30 มี.ค. 63
02-06/10-14/12-16/ 30 เม.ย. - 4 พ.ค.63
28-01 มิ.ย. 63
25-29 มิ.ย. 63

ไฮไลท์ประจำโปรแกรม

ทัวร์พม่า 

นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 5 มหาสถานบูชา

ขึ้นเครื่องที่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินบางกอกแอร์

บินตรงเข้าย่างกุ้ง +บินภายใน

ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี

พระมหามัยมุนี เมืองมัณฑะเล

มหาเจดีย์ชเวดากอง เมืองย่างกุ้ง

มหาเจดีย์ชเวสิกอง เมืองพุกาม

เจดีย์ชเวมอดอร์ เมืองหงสาวดี

พระธาตุอินทร์แขวน เมืองไจก์โถ่

พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว พระนอนที่งดงามที่สุดของพม่า

พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี หรือพระนอนตาหวาน 

เมืองพุกาม ขึ้นทะเบียนและประกาศเป็นมรดกโลกแห่งใหม่ 

พระราชวังมัณฑะเลย์ สร้างด้วยไม้สักที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชีย

สะพานไม้อูเบ็ง (U-Ben) สะพานไม้สักที่ยาวที่สุดในโลก

วัดกุโสดอ จัดสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งที่ 5 ของโลก

 เจดีย์ชินพิวมิน ได้รับสมญานามว่า “ทัชมาฮาลแห่งลุ่มอิรวดี” 

พิเศษ! กุ้งเผาแม่น้ำ ชาบูชิบุฟเฟ่


© 2014