พม่า ไหว้พระ 5 วัดดัง 1 วัน

(JT01 SL)

พม่า ไหว้พระ 5 วัดดัง 1 วัน


สายการบิน : Thai Lion Air (SL)
ราคาเริ่มต้น : 2,999.-
ระยะเวลา : 1วัน
กำหนดการ :
28 พ.ย.62
1/2/5/8/9/12/15/16/19/22/23/26/29 ธ.ค.62
2/9/16/23/30 ม.ค.63
6/13/20/27 ก.พ.63
5/12/19/26 มี.ค.63
2/9/13/16/23/30 เม.ย.63
7/14/21/28 พ.ค. 63
4/11/18/25 มิ.ย. 63

ไฮไลท์ประจำโปรแกรม

พม่า

มหัศจรรย์ไหว้พระที่พม่า 5วัดดัง 1วัน 

โดยสายการบิน Thai Lion Air

ขอพรพระมหาเจดีย์ชเวดากอง 1 ใน 5 มหาบูชาสถานอันศักดิ์สิทธิ์

ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ สักการะโบตะทาวน์

นมัสการพระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี หรือ พระนอนตาหวาน

สักการะ พระหินอ่อน ณ วัดพระหินอ่อน

สักการะ พระพุทธรูปองค์ใหญ่ หลวงพ่อหงาทัตจี

พิเศษ! สลัดกุ้งมังกรและเป็ดปักกิ่ง


© 2014