พม่า ย่างกุ้ง หุงสาวดี อินทร์แขวน 3วัน(PG)

(MMR021 PG)

พม่า ย่างกุ้ง หุงสาวดี อินทร์แขวน 3วัน(PG)


สายการบิน : Bangkok Airways (PG)
ราคาเริ่มต้น : 11,900.-
ระยะเวลา : 3วัน 2คืน
กำหนดการ :
6-8 / 27-29 ก.ย. 62
12-14 / 25-27 ต.ค. 62
01-03 / 8-10 / 15-17 /22-24 / 29 พ.ย. - 1 ธ.ค. 62
5-7 / 6-8 / 8-10 / 13-15 / 20-22 / 27-29 / 28-30 / 29-31 ธ.ค. 62
30-01 ม.ค. 63
31-02 ม.ค. 63

ไฮไลท์ประจำโปรแกรม

ทัวร์พม่า มหัศจรรย์Myanmar 

สักการะ 3 มหาสถานบูชา

ย่างกุ้ง หงสา ชเวดากอง นั่งกระเช้าขึ้นพระธาตุอินทร์แขวน

◊ ขึ้นเครื่องที่สนามบินสุวรรณภูมิ ◊

ขอพรพระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระธาตุปีเกิดปีมะเมีย 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน

ขอพรยักษ์ตัดกรรม

ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ สักการะเจดีย์โบตะทาวน์

สักการะพระธาตุอินทร์แขวน 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน

ขอพรหมอนวดเทวดา

นมัสการพระนอนตาหวาน

สักการะพระธาตุมุเตา หรือ เจดีย์ชเวมอดอว์ 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน

ตักบาตรพระสงฆ์ 1,000 รูป ณ วัดไจ๊คะวาย

นั่งกระเช้าไฟฟ้า ขึ้นพระธาตุอินทร์แขวน

อิ่มอร่อยกับเมนูเด็ด ชาบูชิบุฟเฟ่ต์โออิชิ + กุ้งแม่น้ำเผา + น้ำดื่ม + ผ้าเย็นไม่จำกัด

พักโรงแรมระดับ 5 ดาว

 


© 2014